0 items

in your cart
$0.00

 • Search for Medications
 • Viewcart | Checkout
 • Manage Account
 •  
 • Click-to-Call  

Prescription Drug Search

Strengths available for Campral:

Campral 333mg

Search for a drug:

 

Browse Alphabetically:

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N
O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · #

Information about GlobalPharmacyMeds.to

SSL Secured Website Certified Global Pharmacy Network Hacker Proof: Safe Shopping Experience 5th Anniversary 2002-2007

List of countries where we can ship Campral:

 • Argentina
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Barbados
 • Belarus
 • Belgium
 • Bolivia
 • Brazil
 • Cayman Islands
 • Colombia
 • Cook Islands
 • Cuba
 • France
 • Georgia
 • Gibraltar
 • Hong Kong
 • Hungary
 • India
 • Iran
 • Italy
 • Japan
 • Korea, South
 • Kuwait
 • Luxembourg
 • Mauritius
 • Moldova, Republic of
 • Morocco
 • Netherlands Antilles
 • New Zealand
 • Romania
 • Saudi Arabia
 • Slovakia
 • South Africa
 • Sri Lanka
 • Switzerland
 • Tunisia
 • United Kingdom, UK
 • United States, US
 • Uzbekistan
View All Countries

Latest news releases on Campral:

Campral® - min.medicin.dk – information om medicin

Ved meget dårligt fungerende nyrer bør midlet ikke anvendes. Midlet bør endvidere ikke anvendes til børn og unge under 18 år samt til ældre over 65 år, da ...

Campral® - pro.medicin.dk – information om medicin

Alkoholrelaterede problemer. Anvendes i kombination med psykosocialbehandling for at reducere trangen til alkohol og derved risikoen for tilbagefald.

Campral® Orifarm A/S, enterotabletter 333 mg

Tag ikke Campral hvis du er allergisk over for acamprosat, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Campral (angivet i punkt 6). hvis du har meget nedsat nyrefunktion

Campral: Uses, Dosage, Side Effects & Interactions - Drugs.com

Campral is used to help people with alcohol dependence quit drinking alcohol. Learn about side effects, interactions and indications.

Campral® - Apoteket.dk

Virksomme stoffer. Acamprosat. Anvendes Campral® er et middel mod alkoholmisbrug. Virker. Virker ved at mindske risikoen for tilbagefald efter afvænning af ...

Acamprosate - Wikipedia

Acamprosate, sold under the brand name Campral, is a medication used along with counselling to treat alcohol dependence. Acamprosate is thought to stabilize chemical ...

IRF anbefaler skift i behandling af alkoholafhængighed ...

Campral øger andelen af afholdende efter et års behandling, og ved opfølgning to år efter behandlingsstart. Der er også fundet effekt af Campral i almen praksis.

campral - Hope.dk

Er der nogen der har erfaring med campral? Jeg vil ger hør om gode og dårlige erfaringer, da de jo er ret dyre.

Midler mod alkoholmisbrug og -afhængighed

Pro.medicin.dk er en hjemmeside og database, der indeholder information om lægemidler og behandlingsvejledninger til læger, farmaceuter og andre ...

Can Campral Help Your Recovery? - Verywell Mind - Know ...

Campral works to restore balance in the brain after you've quit drinking. Combined with other treatments such as counseling, it can support sobriety.

Customer Service
1-866-799-3435 (Use ref# 10786) | Contact Form
Copyright © 2018 GlobalPharmacyMeds.to All rights reserved. Disclaimer | Privacy Policy
Accepted Credit Cards and Payment: VISA, MASTERCARD and eCHECK